Gunjan Jain

CMD Ashok Ajmera & Mrs. Pragati Ajmera seen with Mr. Shahrukh Khan, Mr. Mukesh Ambani, Ms. Nita Ambani, Mr. Kumar Mangalam Birla, Mr. Ajay Piramal, Ms. Gunjan Jain, Ms. Simi Garewal & Mr. Adi Godrej at the launch of “SHE WALKS SHE LEADS” A Book Written by Ms. Gunjan Jain